شود. در این سیستم، مواد پس از مخلوط شدن در یک مخزن بزرگ و جداگانه با بعضی از سیستم های پیش حرارتی تا حدود ?? ـ ?? درجه سانتی گراد گرم می شوند. این حرارت برای ترکیب شدن مواد با یکدیگر لازم است. سیستم پاستوریزاسیون مداوم با یک بخش حرارتی، یک بخش خنک کننده و یک بخش احیاء تجهیز شده است. بخش خنک کننده های این سیستم برای بستنی معمولاً

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید