می ماند.
در این حالت باکتری های بیماری زا به طور کامل تخریب می شود و تعداد کل باکتری ها تا ماکزیمم صدهزار عدد در هر گرم کاهش می یابد. پس از پاستوریزاسیون، مخلوط هموژن می شود و سپس با عبور از چند نوع مبدل حرارتی خنک می شود وبه دمای ? درجه سانتی گراد می رسد.
اما در سیستم پاستوریزاسیون مداوم از حرارت زیاد و زمان کوتاه استفاده می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید