این فرآیند از هر دو روش غیرمداوم و مداوم (HTST) استفاده می شود.
در روش پاستوریزاسیون غیرمداوم، مخلوط کردن مواد اولیه در مخزن بزرگ سرپوشیده صورت می گیرد. این مخزن با یک سیستم حرارتی از نوع بخار یا آب داغ تجهیز شده است. مخلوط بستنی در این مخزن تا حداقل ?? درجه سانتی گراد حرارت داده می شود و سپس به مدت ?? دقیقه در این حرارت باقی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید