اگر تانک در حرارت معمولی نگهداری شود باید دارای پوشش دو جداره جهت خنک کردن مخلوط (۵ درجه سانتیگراد) باشد. بهتر است از اطاق های سرد (۲-۱ درجه سانتی گراد) برای نگهداری تانک استفاده شود که در این صورت نیازی به دو جداره بودن آن نیست. ( ویلدموزر۳۶، ۲۰۰۴)

۱-۱-۴-۸- افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده
بعد از اتمام دوره رسیدن، مخلوط

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید