لیوانی یا بسته بندی مصرف کننده) باشد.

شکل(۱- ۳): فریزر مداوم

۱-۱-۴-۱۰- قالب گیری و بسته بندی
بعد از ترک فریزر و افزودن مواد طعم دهنده (در صورت استفاده) به بستنی، اگر بلافاصله فرآورده مصرف می شود باید به طرف واحد قالب گیری و پرکردن راهنمایی شود. دراین مرحله بستنی بصورت بسته های بزرگ، به شکل مکعب مستطیل با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید