قرار می گیرد. ( کریم، ۱۳۸۰)
تونل سخت کردن بستنی یک جعبه یا اطاقک ایزوله است که هوای سرد به وسیله بادبزن قوی در آن جریان دارد. زمان نگهداری بسته های نیم لیتری بستنی ۵۰ تا ۶۰ دقیقه و برای بسته های یک لیتری ۹۰-۸۰ دقیقه است. بعد از سخت شدن بستنی به سردخانه ای که حدود ۲۵- درجه سانتی گراد برودت دارد منتقل و تا زمان توزیع در آنجا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید