بندی های بزرگ بستنی
بستنی در اندازه های ۲ تا ۱۰ لیتری نیز جهت مراکز غذاخوری بزرگ بسته بندی میشود که این عمل اغلب به طور دستی انجام میگیرد و در کارخانجات بزرگ با ظرفیت زیاد این مرحله نیز به صورت مکانیکی صورت میپذیرد. (شاکریان، ۱۳۸۴)

– بسته بندی های مورد مصرف خانگی
این نوع بسته بندی به وسیله ماشین های مخصوص اتوماتیک که تمام

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید