)

شکل(۱-۲ ): واحد توزین کننده و مخلوط کننده

این سیستم اتوماتیک قادر به مخلوط کردن چندین ماده بصورت خشک یا مایع می باشد و در زمان اختلاط میتوان مخلوط را حرارت داد و یا خنک نمود.
ابتدا مواد مایع به تانک توزین کننده اضافه می شوند و یکی بعد از دیگر توزین و اوزان یادداشت می شوند. مواد خشک نیز به ترتیب بعد از توزین و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید