چاقوی در حال گردش تراشیده شده و به داخل استوانه می ریزد. مقدار مورد نیاز مرتبا در زمانی که بستنی در فریزر مالش داده می شود وارد استوانه شده و با آن مخلوط می گردد. این عمل قوام و بافت بستنی را بهبود می بخشد. (اینو۳۸ ، ۲۰۰۹)
بستنی باید در موقع خروج از فریزر دارای برودت ۱- تا ۹- درجه سانتی گراد با توجه به نوع بستنی (چوبی، قیفی،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید