بزرگ تر از سیستم خنک کننده شیر است. ( وون۳۵، ۲۰۰۹)

۱-۱-۴-۷- رسیدن مخلوط
مخلوط به مدت ۶-۳ ساعت در تانکهای رسیدن نگهداری می شود تا این که چربی در آن به حالت تبلور درآمده و پروتئین و پایدار کننده ها جذب آب شوند. این مرحله از تولید بستنی به قوام آن بهبود می بخشد.
تانک رسیدن مجهز به بهم زن بوده که به آهستگی مخلوط را بهم می زند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید