بالا ببرند. (کامبامانولی، ۲۰۰۳)
با توجه به این موارد باید کنترل بهداشتی درهمه این مراحل اعمال شود. اگر از شیر حرارت ندیده در تهیه بستنی استفاده شود باکتریهایی مانند بروسلاو مایکوباکتریوم توبرکولوز میتوانند به آن وارد شوند. همچنین اگر از شیر گاو مبتلا به ورم پستان در تهیه بستنی استفاده شود، باکتریهایی مانند استرپتوکوک،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید