نگهداری می گردد ( کریم، ۱۳۸۰)

۱-۲- باکتریولوژی بستنی:
بیشتر باکتریهای موجود در شیر می توانند وارد بستنی شده و در آن به مدت طولانی زنده بمانند و علاوه براین طریق، میکروارگانیسم ها ازموادی مانند تخم مرغ، ژلاتین، میوه تازه و عملیاتی که جهت عمل آوری بر روی بستنی انجام می شود، می توانند به آن راه یافته و بار باکتریایی بستنی را

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید