شده از هوا در داخل مخلوط
– انجماد آب محتوی مخلوط به شکل بلورهای کوچک یخ
شکل (۱-۳) اساس یک فریزر مداوم را نشان می دهد. مخلوط به داخل استوانه ای که دو جداره بوده و به وسیله آمونیاک سرد می شود پمپ می گردد. فرآیند انجماد بسیار سریع بوده و یک لایه از مخلوط بستنی منجمد شده در روی دیواره استوانه تشکیل می شود که بطور مداوم توسط یک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید