و در لحظه صفر بیان می شود. بنابراین دو شرط اولیه با ۵S و ۶S نشان داده می شود. از آنجاییکه در لحظه سیال ساکن می باشد، فشار هیدرودینامیک درون مخزن صفر بوده، لذا داریم:
(۲-۳۰)
۶S و ۵S
در ادامه روش های حل معادلات دیفرانسیل بررسی شده و معادلات حاکم به همراه شش شرط مرزی و اولیه در فصل چهارم حل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید