وسیله موثر در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی در فواصل نامتناهی و یا نیمه متناهی ، می باشند. این تبدیلات معمولاً بر متغیر مکانی معادله اثر کرده زیرا کراندار بودن پاسخ ها ( صفر شدن پاسخ ها ) در بی نهایت از اهمیت خاصی برخوردار است که این موضوع در متغیرهای مکانی معادله بیشتر دیده می شود. در نهایت این تبدیلات معادله را به معادله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید