بدلیل پیچیدگی حل مسائل به روش های تحلیلی و با توجه به گسترش سریع علوم، تمایل دانشمندان و مهندسین به روش های حل دیگر روز به روز در حال افزایش است. با وجود آمدن کامپیوتر روش های عددی روز به روز قدرتمندتر شده به طوریکه امروزه یافتن جواب مسائل خطی به روش عددی بسیار ساده می نماید. در حالیکه هنوز حل اینگونه مسائل بصورت تحلیلی با مشکلات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید