۲-۴-۱-۱- روش جواب عمومی
در این روش ابتدا جواب عمومی معادله را یافته و سپس جوابی از آن تعیین می گردد که در شرایط مرزی صدق کند. این روش بر مبنای قضیه اساسی کوشی استوار است که تضمین می کند که اگر معادله دیفرانسیلی مشتق جزئی در ناحیه R پیوسته باشد و خم C یک خم هموار در فضای سه بعدی باشد، آنگاه جواب منحصر بفردی از معادله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید