اساس تکنیک های تکرار استوار است و این مشکلات ناشی از به کارگیری همین تکنیک های تکرار می باشد و قابل توجه است که تمامی روش های تکرار، به حدس اولیه حساس می باشند. از انواع روش های تقریبی گوناگونی که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرد می توان از روش های هموتوپی پرتوربیشن۱، تغیرات تکراری۲، جداسازی آدمیان۳، آنالیز هموتوپی۴ و سایر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید