مبتنی بر PCR میتوان به نشانگر AFLP یا چند شکلی در قطعات DNAی تکثیر شده اشاره نمود. این روش نوعی روش تغییر یافته از روش RFLP است، با این تفاوت که مبتنی بر PCR است (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). نشانگر AFLP به دلیل عدم نیاز به اطلاعات اولیه در مورد ردیفهای بازی DNA، دقت و تکرار پذیری بالای آن، به عنوان یکی از موثرترین نشانگرهای مولکولی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید