بالایISSRs احتمالا به سبب استفاده از پرایمرهای طولانیتر (mers25-14) در مقایسه با پرایمرهای کوتاهتر رپید (mers-10) میباشد که این امر امکان استفاده از دمای بالای اتصال (۴۵ الی ۶۰ درجه سانتیگراد) را فراهم میکند که منجر به افزایش احتمال اتصال پرایمر به نقاط مشخصی از DNA (تکرار پذیری بیشتر) میشود. دمای اتصال به درصد پرایمر مورد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید