زود هنگام آن صفت کمک نماید، میتواند دوره اصلاحی را کوتاهتر و کارآیی انتخاب را بالا ببرد. این پدیده خصوصا زمانی که نیاز به زمان طولانی برای بروز صفت باشد و یا اینکه گیاه دگرگشن بوده و صفت مورد نظر پس از تلاقی بروز یابد، موثر است (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). همچنین نشانگرهای مولکولی به واسطهی مستقل بودن از عوامل محیطی میتوانند جایگزین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید