۱۳۸۶).
برخی از تفاوتهای موجود در سطح DNA هیچ تظاهری ندارند: نه صفت خاصی را کنترل میکنند و نه در ردیف اسیدهای آمینه پروتئینها تاثیری بر جای میگذارند. این دسته از تفاوتها را میتوان با روشهای مختلف شناسایی، قابل دیدن و ردیابی کرد و به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار داد. این نشانگرها که تعدادشان تقریبا نامحدود است، فقط از راه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید