حاصلخیزی خاک شود( رشیدی و همکاران، ۱۳۹۰). عدس معمولا رشد انبوهی دارد و دارای تیپ رشدی ایستاده تا پهن است (وب و هوتین،۱۳۷۶). تاکنون در جنس Lens زیر گونههای وحشی متعددی معرفی شدهاند که برخی از آنها بشرح زیر هستند (زوهری، ۱۹۷۳ ولادزینسکی، ۱۹۷۹)۵۸ :
۱-گونه montbretii گیاهی یکساله، خوابیده، بوته کرکدار به ارتفاع ۲۰-۱۵ سانتیمتر،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید