دانلود پایان نامه

خاکهای سیاه مزارع پنبه تشکیل میشود.
۲-سیستم ریشهای منشعب کم عمق، که در خاکهای آلوویال مشاهده میشود.
۳-سیستم ریشهای متوسط، که در خاکهای مخلوط قرمز سبک و سیاه تشکیل میشود.
بدیهی است که شرایط خاک تاثیر قابل توجهی روی سیستم ریشهای گیاه خواهد داشت. میزان تثبیت ازت در سیستم ریشهای سه گانه بین ۷۷-۳۵ کیلوگرم در هکتار متغیر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید