گیاهشناسی عدس
عدس زراعی گیاهی از جنس Lens، گونه culinaris متعلق به تیره لگومینوزه، زیرخانواده پروانهآسا، از قبیله Vicieae میباشد(مجنونحسینی، ۱۳۸۷). عدس گیاهی است خودگشن۵۵، دیپلویید۵۶ یکساله با شاخ و برگ زیاد و انشعابات فراوان ساقه که بصورت بوتهای رشد میکند(فائو، ۲۰۰۹)۵۷. این گیاه قادر است از طریق تثبیت نیتروژن، موجب بهبود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید