مسئله تبدیل یافته در فضای تبدیل؛ گام سوم: بازگشت جواب به فضای اولیه بوسیله تبدیل معکوس و نظایر آن.
کلیه تبدیلات، مسئله اولیه را طوری تغییر شکل می دهند که معادله دیفرانسیل مشتق جزئی با n متغیر عملاً به یک معادله دیفرانسیل با ۱-n متغیر تبدیل گردد. در این تحقیق دو تبدیل فوریه و لاپلاس که برای حل مسئله استفاده شده اند، معرفی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید