گردد که مخزن سد تا بی نهایت ادامه می یابد، بنابراین با دور شدن از سد به سمت بالا دست مخزن، فشار هیدرودینامیک بتدریج مستهلک شده و در بی نهایت به سمت صفر میل می کند. که به عنوان مثال وسترگارد[۵] و چوپرا[۱] از این شرط در حل معادله موج در سیستم سد-مخزن استفاده نمودند.
با توجه به اینکه امواج فشار هیدرودینامیک تا بی نهایت منتشر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید