شده و معادلات حاکم به همراه شش شرط مرزی و اولیه در فصل چهارم حل خواهند شد.

۲-۴- بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل
هدف از حل یک معادله دیفرانسیل یافتن جواب منحصر بفرد یک معادله دیفرانسیل متناظر با یک مسئله فیزیکی، در یک ناحیه با استفاده از اطلاعاتی که از شرایط فیزیکی مسئله نتیجه می شود، می باشد.
این شرایط می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید