پرتوربیشن۱، تغیرات تکراری۲، جداسازی آدمیان۳، آنالیز هموتوپی۴ و سایر روش های بر مبنای روش انرژی نام برد که در این تحقیق دو روش حل تقریبی زیر معرفی می گردد.

۲-۴-۲-۱- روش هموتوپی پرتوربیشن
برای نشان دادن اصول این روش، معادله دیفرانسیلی خطی یا غیر خطی زیر:
(۲-۳۹)

با شرایط مرزی:
(۲-۴۰)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید