نماید. در حالیکه هنوز حل اینگونه مسائل بصورت تحلیلی با مشکلات زیادی همراه است.
در کنار روش های حل تحلیلی و عددی مسائل، یک سری روش های حل تحلیلی دیگر که بیشتر پایه تقریبی دارند شکل گرفت. این روش ها عمدتاً بدلیل سادگی الگوریتم حل و استفاده از ماشین حساب یا کامپیوتر به سرعت پیشرفت کرده و برای حل بسیاری از مسائل به کار گرفته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید