دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکردهای کارت امتیازی متوازن

تجربیات اجرای کارت امتیازی متوازن در سازمان­ها و کسب و کارهای مختلف تاثیرات اساسی و کاربردهای ارزش آفرین آن را در حوزه­های ذیل نشان می­دهد:

2-9-1- مدیریت عملکرد
2-9-2- مدیریت استراتژیک
2-9-3- مدیریت کیفیت
2-9-4- مدیریت تغییر
2-9-6- مدیریت فرآیندها
2-9-7- مدیریت منابع انسانی
2-9-8- مدیریت بازار (مشتری)
2-9-9- مدیریت دانش
2-9-10-مهندسی ارزش
2-9-11- تخصیص منابع
2-9-12- مدیریت هزینه
2-9-13- همسویی و توازن

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن

در راه دستیـــــابی به استراتژی­های سازمانی آن چیز که اهمیت بسیار دارد این می باشد که اهداف استراتژیک سازمان به خوبی دیده گردد یعنی مطالعه گردد که به دنبال چه هدف یا اهداف استراتژیک هستیم. دوم، مطالعه گردد سنجه­های مناسب برای ارزیابی تحقق این اهداف کدامند. سوم، مطالعه گردد که کمیت موردنظر برای هریک از سنجه­ها در دوره­های ارزیابی چقدر بایستی باشد و درنهایت، چه برنامه­ها و ابتکاراتی برای تحقق اهداف سازمانی خود داریم. اگر هدف استراتژیک سازمان شما از منظر مالی، دستیابی به سودآوری باشد، پس  بایستی از منظر یادگیری کارکنانی راضی و ماهر در اختیار داشته باشید. سپس در فرآیندهای خود زمان تولید را کاهش و کیفیت محصول و خدمات را افزایش دهید. در ادامه، محصول کیفی بایستی به هنگام به دست مشتریان برسد تا با افزایش فروش به سودآوری که همان استراتژی موردنظر می باشد برسید. بی تردید این میان سنجه­های شما بهبود شاخص رضایت کارکنان، کاهش زمان چرخه تولید و افزایش کیفیت محصول، تحویل به هنگام محصول به مشتریان، کاهش شکایات آنها و بازده و گردش دارایی­ها خواهد بود. به طورکلی می­توان گفت با یادگیری و رشد کارکنان، بهبود در فرآیندهای کسب و کار ایجاد می­گردد که این موجب کیفیت محصولات و درنتیجه رضایت مشتریان، خواهدشد و درنهایت مشتریان، راضی و در آنها نوعی وفاداری ایجاد می­گردد که نتایج مالی قابل توجهی را نصیب سازمان شما خواهندکرد  .

برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود در سازمان، پیوسته بایستی پرسشهای اساسی زیر را مطرح کنید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

سایت منبع

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد